تماس با ما

 

راه های ارتباطی

قاسم آباد بین حجاب ۳۰ و تقاطع ادیب

مدیریت : نصیری ۰۹۱۵۳۱۷۳۱۷۹

شماره های سفارش غذا

 

۳۶۲۳۲۹۲۳

۳۶۲۳۳۱۶۹

۳۶۲۳۳۱۶۹

۳۶۲۲۶۶۹۶

۳۶۲۰۴۵۲۰

۳۶۲۳۰۷۶۱

ارتباط با مدیریت